A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola adatvédelmi tájékoztatója

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola hírlevelére történő regisztrációval a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Bhaktivedanta Hittudomány Főiskola az adatait marketing célú adatkezelés, illetve hírlevél küldés céljából az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, azokat felhasználja. 

A hírleveleinkre feliratkozott felhasználók havi vagy eseti rendszerességgel kapnak értesítést a főiskolai élettel, felvételivel kapcsolatos eseményekről, továbbá az intézmény üzletszerzési célú ajánlatairól és online nyereményjátékairól. A hírlevél tartalmaz továbbá cikkajánlókat, illetve a Főiskola partnereinek üzletszerzési célú ajánlatait is. 

Az adatkezelő adatai és elérhetősége: 

A Főiskola neve: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (BHF) 

Alapítója és fenntartója: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Adószáma: 18183241-1-41

Intézményi azonosítója: FI21010

Képzési terület: hitéleti

Székhely címe: 1039 Budapest, Attila utca 8.

Elérhetőségei: 

Telefon: (1) 321-7787, (30) 663-1411

Fax: (1) 413-1793

E-mail: info@bhf.hu, marketing@bhf.hu

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés időpontjáig

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84888/2015

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. 

Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok elfordulása esetén jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

További részletek: http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza. (http://www.naih.hu/jogszabalyok.html)