A Főiskola szervezeti felépítése

 

 

 

 

MKTHK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖK

 

Szenátus

 

 

Minőségbiztosítási felelős - MBB

 

 

Tanári Tudományos Tanács

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor Rektorhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektori Titkárság

 

Könyvtár

 

Gazdasági Osztály

 

 

Tanfolyami-, Marketing- és Rendezvény Osztály

 

 

Vaisnava Teológiai Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi Osztály

 

 

 

 

 

Elméleti és Alkalmazott Jóga-tudomány Tanszék

 

 

1. ábra – A Főiskola organogramja

A FŐISKOLA VEZETÉSE, SZERVEZETEI ÉS BIZOTTSÁGAI 

A Főiskola irányítása személyi és testületi vezetéssel történik. A személyi vezetést a rektor, a testületi vezetést a Szenátus gyakorolja.

 

A Főiskolán a rektor mellett a következő magasabb vezetői megbízás létezik: rektorhelyettes.

 

A Főiskolán két tanszék működik:

·         Vaisnava Teológia Tanszék

·         Elméleti és Alkalmazott Jógatudomány Tanszék

 

A Főiskola szolgáltató szervezeti egysége a Bhaktivedanta Könyvtár.

 

A Főiskola funkcionális szervezeti egységei:

·         Gazdasági Osztály

·         Tanulmányi Osztály

·         Tanfolyami-, Marketing- és Rendezvényosztály

·         Rektori Titkárság

 

A Főiskolán az alábbi testületek működnek:

·         Tanári Tudományos Tanács

·         Minőségbiztosítási Bizottság

·         Tanulmányi Bizottság

·         Állandó Bizottság

·         Felvételi Bizottság

·         Fegyelmi Bizottság

·         Jogorvoslati Bizottság

·         Kreditátviteli Bizottság

·         záróvizsga bizottságok