Rektori köszöntő

Kedves Látogató!

Sok szeretettel köszöntöm a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapján!

Főiskolánk a hinduizmus gaudíja vaisnava (Visnu-, ill. Krisna-hívő) ágát képviselő és tanító felsőoktatási intézmény, amely egyike azon ritka iskoláknak, ahol ezen ősi hagyományt államilag akkreditált képzésben lehet elsajátítani.

Bár teológiai főiskola lévén vaisnava teológusokat és 2009 szeptemberétől vaisnava jógamestereket képzünk, ajtónk mindazok előtt nyitva áll, akik e kultúrát és vallást nem hitéleti alapon, hanem tudásszomjból szeretnék megismerni.

Ennek megfelelően oktatási tevékenységünk kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja azt, hogy a főiskolánkat alapító egyház (Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége) szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másrészt pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget adunk minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A különböző tudományterületek legjelesebb képviselői által megfogalmazott alapvető felvetések, illetve figyelmeztetések, mint például az információs társadalom felületessége, a fogyasztói társadalom csapdái, az elidegenedés és elszemélytelenedés problematikája stb., mind konkrétan tapasztalható melléktermékei a modern kor folyamatainak, és többnyire önmagunk és környezetünk tényleges megismerésének hiányára vezethetők vissza.

Visszajutni önmagunkhoz, megérteni életünk teljes értelmét, felfedezni kapcsolatunkat a transzcendenssel, a végső forrással, ez a legtöbb keleti kultúrának, így az indiainak is a fő célkitűzése.

Főiskolánkon, az ismeretanyag színvonalas átadásán túl, mi is ezeket a célokat tűztük magunk elé. Így hallgatóink tanulmányaik befejezésekor nemcsak tudományos, hanem szellemi és lelki szempontból is gyarapodva vehetik vállukra a tanáraink és munkatársaink által együtt elkészített "batyut", amelyben a diplomán kívül az anyagi világ okozta problémák kezelésére szolgáló lelki megoldások lapulnak útravalóul.

Szellemiségünkhöz hozzátartozik, hogy falaink között a képzés és önképzés kéz a kézben járnak, így tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a főiskola vezető oktatói által felügyelt valamely tudományos kutatócsoportban kreatív munkát végezzenek. Erre a célra tág lehetőséget nyújt a Védikus Tudományok Kutatóintézete, a Jóga munkacsoport, az India kulturális öröksége tudományos kör és az Exegetika kutatócsoport.

Főiskolánk 2008 szeptemberétől tért át a bolognai osztott képzésű oktatási rendszerre, amely 3 éves BA (Bachelor of Arts) főiskolai diplomát ad. Ez - ahogy már említettük - a 2009/2010. tanévben kiegészült  az Európai Unióban és egész Európában is egyedülállónak számító vaisnava jógamester diplomát adó speciális képzésünkkel.

Oktatásunk minőségét a saját szakterületén alapos ismeretekkel, tudományos tevékenységgel és hosszabb-rövidebb indiai tapasztalattal rendelkező tanári karunk biztosítja. Tudományos és baráti hangulatú kapcsolatokat ápolunk India több egyetemével, amelyek közül kettővel (Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar és a Somalya University, Gujarat) affiliációs szerződést írtunk alá. Ez lehetővé teszi, hogy hallgatóink oklevelük kézhezvétele után ezen egyetemek valamelyikén szerezzék meg egyetemi (MA) végzettségüket és doktori (PhD) fokozatukat.

Remélve, hogy sikerül megtalálnia az Önnek leginkább megfelelő képzési lehetőséget, további kellemes kalandozást kívánok oldalainkon.

Üdvözlettel,

Dr. Banyár Magdolna (Mahárání déví dászí)

rektor