Könyvtár bemutatása

Bhaktivedanta Könyvtár


A Könyvtár megalakulása

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola megalakulásával egyidőben merült fel az igény egy, a Főiskolát is kiszolgáló vaisnava teológiával foglalkozó szakkönyvtár létrehozására. A Könyvtárat a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány hozta létre 2001 nyarán. Az állomány első darabjait a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének temploma adományozta a Könyvtárnak. Ez a kb. 200-250 kötet Sríla Prabhupáda magyarul megjelent könyvei és vaisnava szentírások voltak.
A folyamatos és lendületes gyarapodást adományok és saját források is biztosították. Nagyon sok adomány érkezett magánszemélyektől, de – mind összetételében, mind mennyiségében – jelentős adomány érkezett az Indiai nagykövetségtől is.
2011-ben a Főiskola új helyre költözésével aztán lehetőség nyílott a 2 évvel azelőtt elhunyt Puskás Ildikó hagyatékának – melyet az indológus asszony özvegye, Simon Róbert adományozott a Könyvtárnak – az állományhoz való kapcsolása is. E gyűjtemény jelen pillanatban is feldolgozás alatt van, de lehet tudni, hogy kb. 3500 könyv, 1500 folyóirat, illetve 2-300 egyéb dokumentumot (kézirat, gépirat, szakdolgozat, stb…) foglal magába. Ezeknek köszönhetően az állomány hazánkban egyedülálló.

A Könyvtár profilja


A Bhaktivedanta Könyvtár keretein belül olyan dokumentációs és információs központ kialakításán dolgozunk, amely egyedülálló forrása lehet:

  •  a vaisnava kultúra és tudomány témakörével kapcsolatos szakirodalomnak, illetve
  • általánosságban az egész keleti földrész és India vallásos és kulturális életének.


Ez a mindenki, laikusok és szakemberek számára egyaránt hozzáférhető könyvtár igyekszik az e témákban írt hazai és jelentős külföldi köteteket összegyűjteni, valamint eligazodást nyújtani különböző digitális adattárak és más kiadványok segítségével


A könyvtári állomány


A könyvtár bázisát a Bhaktivedanta Book Trust (BBT), a Lál Kiadó és az indiai Motilal Banarsidass kiadónál megjelent kiadványok képezik, melyek elsősorban magyar és angol nyelvű, a vaisnava hindu kultúrkörrel foglalkozó tanulmányokból, szakirodalomból, szépirodalomból állnak. Megtalálhatóak itt a legjelentősebb vaiṣṇava szentírások eredeti nyelven és azok hiteles fordításai is. A Könyvtár állománya Magyarországon a legteljesebb gyűjtemény a gauḍīya-vaiṣṇava szentek filozófiai és vallási írásaiból. Ezen felül jelentős a jóga szakgyűjtemény is. Íly módon a vaisnava jógamester BA, illetve a Vaisnava teológus Ba és MA szakok hallgatói számára a Könyvtár biztosítani tudja a tanulmányaikhoz és kutatásaikhoz szükséges szakirodalmat.

A Könyvtár állományát az alábbi dokumentumok képezik:

A Könyvtár állományát az alábbi dokumentumok képezik:

Magyar nyelvű kiadványok7000 kötet
Idegen nyelvű kiadványok    4000 kötet
Puskás Ildikó Különgyűjtemény3500 kötet (+ kéziratok)
Folyóiratok2000 szám
Digitális állomány3000 dokumentum

A dokumentumok feldolgozása során a Szirén integrált könyvtári programot használjuk, mely a teljes feltöltés után nagyban megkönnyíti majd az irodalomkutatást, bibliográfiakészítést. A katalógus online is elérhető a Főiskola honlapjáról. (www.bhf.hu)

Könyvtárunk nyilvános könyvtár, a beiratkozás és könyvtárhasználat bárki számára elérhető. Várjuk szeretettel!