Napi szútra: Mi a vasztu?

MI A VASZTU?

      A „vasztu” szanszkrit kifejezés. Szó szerinti fordításban a következõ jelentések felelnek meg neki: szubsztancia, anyag, valóság, lényeg, teljesség. Ez a kifejezés tehát egy holisztikus szemléletet takar, amelyben a világot úgy szemléljük, mint a különbözõ elemek, energiák egységét, és a köztük létrejövõ kölcsönhatásokon, kapcsolatokon alapuló dinamikus egyensúlyi rendszert. Szûkebb értelemben véve azt az építészeti és térrendezési rendszert jelenti, amely a Védák, vagyis az õsi szanszkrit írások hagyományain alapul.

      Ennek a rendszernek a lényeges és alapvetõ elve az, hogy a különbözõ energiák és elemek bizonyos hatásokat gyakorolnak az élõlényekre. Az elemek arányának és elhelyezkedésének függvényében ezek a hatások kedvezõek vagy kedvezõtlenek is lehetnek. Ahhoz, hogy megérthessük, mit tekintenek kedvezõ vagy kedvezõtlen hatásnak a védikus kultúrában, érdemes megismerkedni a védikus filozófia alapjaival.

      India õsi kultúrájának írásos emlékei, a Védák, nagyon magas szintû lelki, erkölcsi és filozófiai elveket õriztek meg az utókor számára. Ezeket tanulmányozva megérthetjük, milyen fejlett lehetett az a társadalom, amely a történelem elõtti évszázadok és évezredek hosszú sora alatt is képes volt ezeket az elveket a gyakorlatban megvalósítani és alkalmazni.