Képzési és kimeneti követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: vaisnava jógamester

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA);
- szakképzettség: vaisnava jógamester,
- szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Vaisnava Yogamaster
- választható szakirányok: dzsnyána-jóga, bhakti-jóga

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit

6. A képzés célja:

Az alapképzési szakon folyó oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a vaisnava hittudományban, alapszinten ismerik a jóga szentírásokat és azok magyarázatait, a jóga hagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és annak alkalmazását, a hinduizmus irányzatait - különös tekintettel a vaisnavizmusra -, valamint a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit az ember életében, s mindezeket képesek továbbadni, tanítani.

Az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.