Szak leírása

A délkelet-ázsiai kultúrák iránti érdeklődés növekedésével Főiskolánkon felmerült az igény a jelenlegi teológiai képzésünket kiegészítő olyan szak létesítésére, amely az önmegvalósítás és spiritualitás témakörét a jógagyakorlatok, a jógahagyományokhoz kötődő életmód, az egészségtan és az erkölcsiség területeivel párhuzamosan mutatja be. A Vaisnava Jógamester alapszak ennek megfelelően az önmegvalósítás folyamatának részeként a lelki gyakorlatok hangsúlyozása mellett a test és lélek egységét kiemelten figyelembe veszi. 

A Vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében, s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni.

A képzésben tehát helyet kapnak a jógaszentírások mellett a hindu vallásfilozófia alaptanításai; általános és speciális egészségtani ismeretek; a szanszkrit nyelv, és a különböző tradicionális jógatesthelyzetek (ászanák), légzőgyakorlatok (pránájáma) és relaxációs-meditációs technikák (Lásd Tantárgyak). 

A képzési idő félévekben: 6 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit.

Az oklevél megszerzésének feltétele a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége somogyvámosi központjában végzett 80 órás szakmai gyakorlat.

Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele, valamint a szanszkrit alapvizsga letétele.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 18 kredit, ami tartalmazza a kírtana-jóga specializáció 6 kreditjét.

A kírtana-jóga specializáció a gaudíja-vaisnava bhakti-jógában használt liturgikus zene alapvető formáinak elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára. Megismerteti őket az alapvető hangszerek: a harmónium, a karatála és a mridanga megszólaltatásának alapjaival, valamint az egyszerűbb dallamokkal és zenei formákkal.

A képzés 6 féléven keresztül nappali és levelező tagozaton folyik állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában. A képzésre sikeres felvételi vizsgával lehet bekerülni, amiről a Felvételi információk menüpont alatt találhatók információk. 

Az önköltséges képzésben az önköltség összege félévente 120000 Ft. 

A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira kedd-szerda-csütörtök-pénteki napokon 8:00-14:45 óráig, heti egy alkalommal 7:30-14:45 óráig kerül sor. A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a gyakorlati oktatás keretében hetente egy hétköznap délután, az elméleti oktatás keretében pedig szombati napokon, félévenként 11-13 alkalommal kerül sor.

Az őszi félév szeptember elejétől december elejéig tart, a tavaszi félév pedig februártól május közepéig. A vizsgaidőszakok december-januárban, illetve május-júniusban vannak. 

Az oktatás helyszíne: 1039 Budapest, Attila u. 8.