Képzési és kimeneti követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: vaisnava teológia

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA);
- szakképzettség: vaisnava teológus, teológia szakirányon; vaisnava teológus szakirányon
- szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Vaishnava Theologian
- választható szakirány: teológia

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit

6. A képzés célja:
Az alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai rendszerét, szentírásait és azok magyarázatait, a vaisnava exegetikai hagyományt, a hinduizmus egyéb irányzatait, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit, a szanszkrit nyelvet, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a vaisnava templom működését és irányítását, a közösségszervezés elveit és gyakorlatát, valamint a védikus tudományosság és műveszetek eredményeit.

Az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.