Szak leírása

Vaisnava teológia alapszakunk kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja, hogy a főiskolánkat alapító (Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége) egyház szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másfelől pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget ad minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A képzésnek négy fő területe van. A kultúra és társadalomismeret magában foglalja a történelem, szociológia, politika, pszichológia, matematika, zene, asztrológia és orvoslás védikus szentírások alapján történő oktatását. A szanszkrit nyelv elsajátítása az ősi szentírásokban való tájékozódáshoz szükséges. A filozófia segít megérteni az emberi lét alapkérdéseit, valamint eligazodni India sokszínű hitvilágában. A különböző lelki gyakorlatok és a szertartástan során pedig az elméleti tudást gyakorlati megvalósítássá alakíthatják át a hallgatók. 

A képzési idő félévekben: 6 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit.

Az oklevél megszerzésének feltétele a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége somogyvámosi központjában végzett 80 órás szakmai gyakorlat.

Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit, ami tartalmazza a kírtana-jóga specializáció 6 kreditjét.

A kírtana-jóga specializáció a gaudíja-vaisnava bhakti-jógában használt liturgikus zene alapvető formáinak elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára. Megismerteti őket az alapvető hangszerek: a harmónium, a karatála és a mridanga megszólaltatásának alapjaival, valamint az egyszerűbb dallamokkal és zenei formákkal.

A képzés 6 féléven keresztül nappali és levelező tagozaton folyik állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában. A képzésre sikeres felvételi vizsgával lehet bekerülni, amiről a Felvételi információk alatt találhatók információk. 

Az önköltséges képzésben az önköltség összege félévente 95000 Ft.

A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira kedd-szerda-csütörtök-pénteki napokon 8:00-14:15 óráig kerül sor. A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévenként 11-13 alkalommal, szombati napokon kerül sor.

Az őszi félév szeptember elejétől december elejéig, a tavaszi félév pedig februártól május közepéig tart. A vizsgaidőszakok december-januárban, illetve május-júniusban vannak. 

Az oktatás helyszíne: 1039 Budapest, Attila u. 8.