Szanszkrit nyelvi követelmények

Szanszkrit nyelvi követelmények a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Vaisnava teológia MA szakjának felvételijéhez

Az MA szak elkezdéséhez szükséges a BHF Vaisnava teológia BA szakán legalább jó eredménnyel elvégzett SZA4 tanegység (a jelentkezést megelőző három szemeszter valamelyikében elvégezve).

Azoknak a jelentkezőknek, akik ezzel nem rendelkeznek, szanszkrit nyelvből különbözeti vizsgát kell tenniük.

A Vaisnava jógamester BA szakos aktív hallgatók, akik jelentkezni kívánnak a Vaisnava teológia MA szakra, a Vaisnava teológia BA szak megfelelő tanegységeinek felvételével és elvégzésével teljesíthetik ezt a feltételt.

A Vaisnava jógamester diplomával rendelkezők térítésmentesen bejárhatnak a szükséges levelezős szanszkrit órákra.

A szanszkrit különbözeti vizsga azonos a SZA4 záróvizsgával.

 

Tájékoztatásként, különösen az egyénileg felkészülő jelentkezők számára:

A szanszkrit különbözeti vizsgához az alábbi témakörök elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása szükséges:

  • hangtan
  • dévanágarí írás
  • külső hangváltozások
  • I. és II. főnévragozás
  • I. igeragozás
  • névmások
  • passzívum
A szanszkrit különbözeti vizsga 2014.08.23-án 10:00 órától lesz a Főiskola épületében mind a normál-, mind a pótfelvételire jelentkezők számára.
 

A vizsgával kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekkel Jeney Ritához (Amṛtānanda Devī Dāsī) lehet fordulni a következő telefonszámon: +36 30 525-4812.