Felvételi információk

A Főiskola a vaisnava teológia mesterképzésre 2017 szeptemberi kezdéssel, nappali munkarendben felvételt hirdet.

A felvételire a jelentkezési határidő: 2017. május 22.

A felvételi vizsga várható időpontja: 2017. június 20-23.

A jelentkezőket három héttel az felvételi előtt tájékoztatjuk pontos vizsgaidőpontjukról.

A tanórákra előreláthatóan pénteki és szombati napokon kerül sor. A képzés négy féléves és kizárólag nappali tagozatos munkarendben indul.

Figyelem! A Főiskola nem a központi felvételi eljárás online jelentkezési lapját használja! A Főiskola jelentkezési lapja letölthető ITT, illetve ONLINE FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével is lehet jelentkezni. A papír alapú (nem online) jelentkezési lapot és a Főiskola honlapján felsorolt egyéb dokumentumokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Főiskola Tanulmányi Osztályára. Online jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni a jelentkezési lap megfelelő mezőibe.

Vaisnava teológia mesterszakon a képzés önköltsége 140000 Ft/félév.

A felvételi eljárás díja 4000 Ft, melyet a felvételi vizsgán kell kifizetni.

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:

 • BA diploma (Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester, Vallástudomány, Kulturális antropológia, Indológia), minimum jó (4) minősítéssel, vagy Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester BA szakon elvégzett legalább 172 kredit minimum jó (4) átlaggal plusz bármilyen alapszintű diploma.
 • A Vaisnava teológián kívül minden más BA szak esetében szükséges különbözeti vizsgák minimum jó (4) átlaggal
 • Minimum középfokú nyelvvizsga
 • Legalább B1 szintű angol nyelvű olvasási és szövegértési készség
 • Vegetáriánus életvitel
 • Erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezését az is benyújthatja, aki a jelentkezéskor még nem rendelkezik BA diplomával, de 2016. szeptembere előtt előreláthatólag meg fogja azt szerezni.

A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni az alábbiakat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • személyi igazolvány fénymásolata (mindkét oldal)
 • lakcímkártya fénymásolata (mindkét oldal)
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • motivációs levél

Amennyiben van:

 • VTDK vagy OTDK oklevél fénymásolata
 • Bhakti-sásztri oklevél fénymásolata
 • Bhakti-vaibháva oklevél fénymásolata

A kitöltött jelentkezési lapot és a szükséges dokumentumok másolatát a Főiskola Tanulmányi Osztályára kell eljuttatni személyesen vagy postán.

A Főiskola címe: 1039 Budapest, Attila u. 8.

A postán küldött jelentkezések esetében fontos, hogy a jelentkezési lap eredeti példányát kell beküldeni a Főiskolára, nem pedig annak másolatát. A jelentkezési határidőre a Főiskolán kell lennie a dokumentumoknak. A határidő után érkező jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

A jelentkezéssel és a felvételivel kapcsolatban a következő telefonszámon lehet érdeklődni:

BHF Tanulmányi Osztály: (30) 663-1411, 1-es mellék és (1) 321-7787

 

A BHF Vaisnava jógamester BA szakáról jelentkezőknek az alábbi 6 tantárgyból kell különbözeti vizsgát tenniük:

 1. Szanszkrit II-IV.
 2. Az odaadás nektárja
 3. Puránikus irodalom I-II. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)
 4. Mádhurja-kadambiní
 5. Deviáns vallási kultuszok a vaisnavizmusban
 6. Vaisnava szentek élete és tanítása I-II.

Más szakról (Vallástudomány, Kulturális antropológia, Indológia) érkezőknek 9 tantárgyból kell vizsgázniuk:

 1. Szanszkrit (kivéve az Indológus BA-ról)
 2. Bhagavad-gítá
 3. Bevezetés a védikus szentírásokba
 4. A védikus filozófia irányzatai (Sad-darsana) (kivéve az Indológus BA-ról)
 5. Vaisnavizmus irányzatai
 6. Náma-tattva I. (Harináma-csintámani)
 7. Az odaadás nektárja
 8. Bhagavat-tattva
 9. Puránikus irodalom I-II. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)

Vaisnava jógamester szakos hallgatók számára a szanszkrit nyelvi felkészítő a Vaisnava teológia BA-szak szanszkrit képzése keretében történik, a Szanszkrit II-IV. tárgyak felvételével.

Más szakokról érkezők egyénileg készülhetnek fel a szanszkrit különbözeti vizsgára, melynek követelményei ITT találhatók meg.

A Vaisnava teológia mesterképzés felvételi eljárása két részből áll:

 1. Motivációs levél (2000-2500 n), amely tartalmazza
  1. A jelentkező vaisnava teológiai elméleti és gyakorlati jártasságának rövid bemutatását. (500-700 n)
   • Az eddig hallgatott vaisnava teológiai tárgyak rövid bemutatása
   • A felvételiző hitgyakorlatára vonatkozó információk (Japa meditáció rendszeressége, szabályzó elvek követése, az MKTHK templomainak látogatása, stb.)
   • Annak rövid leírása, hogy a BHF milyen hatással van/volt az életére.
   • Az MKTHK-hoz kapcsolódó egyéb képzések látogatása.
   • Krisna-völgyi és/vagy indiai zarándokutakon való részvétel.
   • Tanácsadói csoportban való tagság.
   • Az MKTHK-ban végzett esetleges önkéntes szolgálat bemutatása.
   • Lelki tanítómesterrel való esetleges kapcsolat bemutatása.
  2. Annak leírását, hogy a jelentkező milyen szándékkal jelentkezik a mesterképzésre, mit szeretne elérni. (300-500 n)
  3. Egy lehetséges szakdolgozati témához kapcsolódó kutatás rövid bemutatása. (1200-1500 n)
 2. Szóbeli vizsga, amelynek során
  1. A vizsgabizottság megismeri a jelentkező tudását a motivációs levélhez kapcsolódó kérdések alapján.

 

Pontozás

Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek a motivációs levelére adott értékelés nem éri el legalább a 15 pontot.

A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám: 100 pont.

 • teljesítmény alapján szerezhető maximum vizsgapont: 75 pont;
 • a motivációs levéllel maximum szerezhető pontszám: 30 pont.
  • teológia ismeretek és gyakorlat maximum 10 pont
  • szándék bemutatása maximum 10 pont
  • kutatási terv maximum 10 pont
 • a szóbeli vizsgán szerezhető maximum pontszám: 45 pont;
  • teológiai ismeretek maximum 15 pont
  • szándék ismertetése, hitelessége maximum 15 pont
  • kutatási terv bemutatása maximum 15 pont
 • többletpontból maximum 25 pont számítható be:
  • VTDK vagy OTDK 1-3. helyezésért: 1. helyezés 3 pont, 2. helyezés 2 pont, 3. helyezés 1 pont.
  • Oklevél jeles minősítése esetén 5 többletpont jár.
  • Nyelvtudásért:
   • Szanszkrit záróvizsga jeles 5 pont
   • Angol felsőfokú nyelvvizsga 5 pont
   • Egyéb felső- vagy középfokú nyelvvizsga: 2 pont (több nyelv is lehet)
  • Teológiai szakvizsgáért:
   • Bhakti-sásztri vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.
   • Bhakti-vaibháva vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.

Vaisnava teológia mesterképzésre jelentkezőknél elvárás a vegetáriánus életvitel.