Tájékoztató a BHF Vaisnava teológia mesterképzéséről

A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait.

A gaudíja-vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Gószvámík kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben.

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre, valamint tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A törzsanyag a következő három tanulmányi területre osztható: irodalomtörténeti ismeretek, exegetika, valamint módszertani szakterület. A szak törzs- és szakmai tárgyakra, valamint a diplomamunkára épül.

A képzési idő félévekben: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A diplomamunkához / szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10-20 kredit, ami tartalmazza a kírtana-jóga specializáció 6 kreditjét.

A kírtana-jóga specializáció a gaudíja-vaisnava bhakti-jógában használt liturgikus zene alapvető formáinak elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára. Megismerteti őket az alapvető hangszerek: a harmónium, a karatála és a mridanga megszólaltatásának alapjaival, valamint az egyszerűbb dallamokkal és zenei formákkal.

A vaisnava teológia MA szak elkezdésének feltétele a BA szanszkrit alapvizsga, valamit a C-típusú középfokú állami nyelvvizsga, illetve annak megfeleltethető nemzetközi nyelvvizsga. A felvétel további feltétele legalább B1 szintű angol nyelvű olvasási és szövegértési készség. Az MA diploma megszerzéséhez a szanszkrit nyelv legalább középfokú ismerete kötelező.

Az MA-vaisnava teológia szak tanmenetéről ITT tájékozódhat.

A Vaisnava teológia MA-szak önköltsége: 140000 Ft/félév.